Zprávy RSHb

Výklad k zákazu a omezení sportovní činnosti od 12.10.2020

Českomoravský svaz hokejbalu zpracoval na základě informací zveřejněných Národní sportovní agenturou výklad k zákazu a omezení sportovní činnosti, který je platný od pondělí 12.10.2020.

Od pondělí 12.10.2020 00:00 hodin do neděle 25.10.2020 23:59 hodin platí následující.

NENÍ MOŽNÉ
– využívat vnitřní sportoviště, kterými jsou tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, tréninková zařízení a dále vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven a fitness center

JE MOŽNÉ
– konání hromadných akcí v počtu do 20 osob včetně, a to pouze ve vnějších prostorech

Jedinou povolenou sportovní činností tak zůstává venkovní sportovní činnost v maximálním počtu 20 osob, bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.). Při této sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.).

Skupina sportujících osob musí udržovat od jiných osob odstup minimálně 2 metry. Z této podmínky lze dovodit možnost případného rozdělení venkovních sportovišť na sektory nebo dílčí sportoviště tak, aby vznikla fyzická překážka o šířce alespoň 2 metry mezi sportujícími skupinami, např. rozdělení hřiště na dvě poloviny, kdy uprostřed bude vymezen koridor o šířce 2 metry, přičemž bude každé z takto nově vzniklých sportovišť disponovat vlastním vstupem bez možnosti kontaktu s jinou sportující skupinou. V takovém případě pak na každém dílčím venkovním sportovišti může vykonávat sportovní činnost skupina v maximálním počtu 20 osob.

Pořadatelé sportovních akcí, provozovatelé sportovních zařízení, trenéři, sportovci a další osoby, které se budou sportovní činnosti účastnit, by měli striktně dodržovat veškerá hygienická doporučení a dbát na co možná největší ochranu proti nákaze koronavirem.

Tabulka 2. Liga - Čechy Střed

POŘ. TÝM Z SKÓRE B
1.
SK Kelti 2008
5 31:20 11
2.
HBC Nové Strašecí
5 37:16 10
3.
Rafani Praha
4 29:12 10
4.
HBC Rakovník
4 26:16 10
5.
HBC Tygři Mladá...
4 21:16 9
6.
HBC Kladno B
4 17:23 6
7.
TJ KOVO Praha B
4 14:13 4
8.
HBC Defekt Třebíz
4 20:20 3
9.
HBC Hostivař B
4 5:23 3
10.
HC Red Wings...
3 6:17 0
11.
SK Ďáblové Praha
3 9:39 0