Ostatní oznámení

Vyhlášení projektu Tablety pro elektronické zápisy

Hokejbalové kluby se mohou v příštích dnech těšit na další podporu Českomoravského svazu hokejbalu. Technická komise ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti nový projekt s názvem Tablety pro ELZ.

Kluby tak mohou získat bezplatně tablety pro správu elektronických zápisů.

Přihlásit se do projektu a ucházet se o materiální podporu v podobě tabletů mohou všechny kluby, jejichž týmy startují v soutěžích ČMSHb v soutěžním ročníku 2020/2021 dle stanovených kritérií, jejichž kompletní znění najdete ZDE.


Podmínky pro zapojení do projektu

„O podporu v rámci projektu mohou žádat všechny kluby sdružené v ČMSHb. Projekt je další fází postupné digitalizace v rámci svazového prostředí s vazbou na nový informační systém dodávaný firmou eSports, přičemž díky nadstandardní a oboustranně zatím velmi kvitované spolupráci se stále pracuje na nových vylepšeních i v rámci ELZ,“ hodnotí projekt předseda Technické komise ČMSHb Jaroslav Pikula a pokračuje: „Tou nejdůležitější informací je, že projekt pro získání tabletu na zpracování elektronického zápisu je zcela ZDARMA bez spoluúčasti po splnění jednotlivých kritérií. Týmům tak odpadne vypisování papírových zápisů, rozhodčí je nemusí nikam posílat a statistiky jsou zpracovávány on-line i v rámci jednotlivých zápasových událostí. Se závěrečným hvizdem a uzavřením zápisu tak je již zpracován výsledek, statistiky i tabulky. S ohledem na zatím jen pozitivní ohlasy a jednoduchou obsluhu od stávajících uživatelů ELZ tak předsednictvo jednomyslně vyčlenilo prostředky na nákup těchto zařízení, které samozřejmě mohou týmům sloužit například i pro různé webináře nebo školení. Cílem je dostat zařízení k co největšímu okruhu uživatelů. V první vlně se počítá s distribucí 40 až 50 tabletů do všech typů soutěží.“

Do projektu se může zapojit každý klub hrající oficiální soutěž ČMSHb, který bude mít v době vyhlášení projektu proškoleného alespoň jednoho zapisovatele pro práci s elektronickým zápisem nebo případně na hřišti, kde hraje svoje domácí utkání, bude prokazatelně působit v rámci zapisování utkání více týmů minimálně dvojice různých zapisovatelů. Kdo však nemá proškolenou osobu pro práci s elektronickým zápisem, může se zúčastnit jednoho z vypsaných webinářů do 6.11.2020.


Proces realizace projektu

Klub, který bude žádat o podporu v rámci projektu musí nejpozději do 8.11.2020 odeslat žádost o podporu zpracovanou na předepsaném formuláři, kompletně vyplněném ve všech rubrikách, na tk@hokejbal.cz.

V rámci projektu je možné využít také některý z datových tarifů v rámci hokejbalové sítě Vodafone OneNet, to však není podmínkou účasti na projektu. Jednotlivá zařízení mohu být obsluhována například i přes mobilní hotspot, náročnost zápisu na datové toky je minimální.

Technická komise ČMSHb do 15.11.2020 posoudí všechny zaslané žádosti a navrhne předsednictvu ke schválení všechny ty, které budou splňovat předepsané náležitosti. Výběrová komise je složena z členů Technické komise ČMSHb, případně z další pověřené osoby. V případě vyššího počtu uchazečů o podporu rozhoduje posloupnost kritérií. Do konce listopadu 2020 pak bude realizována podpora žadatelů a tablety rozeslány.

Dokumenty ke stažení:

Tabulka 2. Liga - Čechy Střed

POŘ. TÝM Z SKÓRE B
1.
SK Kelti 2008
5 31:20 11
2.
HBC Nové Strašecí
5 37:16 10
3.
Rafani Praha
4 29:12 10
4.
HBC Rakovník
4 26:16 10
5.
HBC Tygři Mladá...
4 21:16 9
6.
HBC Kladno B
4 17:23 6
7.
TJ KOVO Praha B
4 14:13 4
8.
HBC Defekt Třebíz
4 20:20 3
9.
HBC Hostivař B
4 5:23 3
10.
HC Red Wings...
3 6:17 0
11.
SK Ďáblové Praha
3 9:39 0