Všechny
Zprávy RSHb

Podmínky pro uvolňování opatření ve sportovním prostředí

25.05.2020 Marek Skramužský
Autor fotografie:HBC Hostivař
Vláda ČR v uplynulých dnech oznámila další uvolnění mimořádných opatření zavedených v důsledku epidemie koronaviru. Od dnešního dne 25.5.2020 se tak mohou konat sportovní akce s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí.

Po skončení nouzového stavu platí stále mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru. Ode dnešního dne však dochází k jejich velkému uvolnění. Zásadní je především navýšení účasti nejvýše 300 osob na sportovišti a za splnění specifických podmínek také využívání šaten a sprch.


Podmínky pro uvolňování opatření platné od 25.5.2020


- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob
- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně dva metry
- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
- v případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, 
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek


Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek


- zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
 skříňky zpřístupnit ob skříňku
- sprchy – zajistit co největší možné odstupy v daných podmínkách, v případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup
- zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně
- průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce
- každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu
- instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum
- pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu

Partneři českého hokejbalu