Všechny
Zprávy RSHb

Všechny soutěže se do odvolání odkládají

12.03.2020 Marek Skramužský
Autor fotografie:Ilustrační foto
Všechna dosud nesehraná utkání v soutěžích řízených ČMSHb i RSHb Čechy Střed se ode dnešního dne 12.3.2020 do odvolání odkládají. O jejich uskutečnění bude rozhodnuto řídícími orgány soutěží na základě vyhodnocení aktuální situace šíření koronaviru.

Českomoravský svaz hokejbalu vydává toto mimořádné rozhodnutí k pořádání soutěžních utkání a turnajů, které v plném rozsahu ruší nařízení ČMSHb ze včerejšího dne 11.3.2020. Jeho snahou bylo neohrozit pokračování hokejbalových soutěží a snížit tak riziko jejich nedokončení. S přihlédnutím k rozhodnutím orgánů státní správy i místních samospráv ČMSHb nastalou situaci opětovně vyhodnotil a rozhodl následovně.


Všechna dosud nesehraná utkání v soutěžích řízených ČMSHb i RSHb Čechy Střed se od 12.3.2020 do odvolání odkládají!


Řídící složky soutěží děkují za respektování tohoto nařízení a přejí všem hokejbalistům především pevné zdraví.

Dokumenty ke stažení:

Partneři českého hokejbalu